„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Bartosza Motyla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRADE & FINANCE BARTOSZ MOTYL z siedzibą w Łodzi (93-166) przy ul. Joachima Lelewela 25/33A, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów związanych z realizacją usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu swoich danych, żądania ich poprawiania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej informacji w Polityce Prywatności”.