Kredyt refinansowy hipoteczny – spłata kredytu zaciągniętego w innym banku