Czy zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na zdolność kredytową?